Danh mục Công trình quy hoạch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 21/03/2022 19:04:07 |  35

Danh mục Công trình quy hoạch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH  CỦA HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)
 
STT Hạng mục Mã quy hoạch vị trí
(cấp huyện)
Diện tích (ha)
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh           
Đất quốc phòng          
  Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã CQP Huyện Phù Mỹ 0.15   0.15
Đất an ninh          
  Quỹ đất an ninh CAN Huyện Phù Mỹ 5.00   5.00
  Nhà làm việc công an xã CAN Huyện Phù Mỹ 0.06   0.06
  Nhà làm việc công an xã CAN Huyện Phù Mỹ 0.15   0.15
B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH          
1 Đất cụm công nghiệp          
  CCN Bình Dương  SKN Huyện Phù Mỹ 75.00   75.00
  CCN Diêm Tiêu  SKN Huyện Phù Mỹ 38.20   38.20
  CCN Đại Thạnh SKN Huyện Phù Mỹ 63.80   63.80
  CCN An Lương SKN Huyện Phù Mỹ 30.00   30.00
  CCN Tân Tường An SKN Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  CCN thủy sản Mỹ Thành SKN Huyện Phù Mỹ 70.00   70.00
  CCN Mỹ Thành SKN Huyện Phù Mỹ 50.70   50.70
2 Đất thương mại dịch vụ          
  Khu du lịch sinh thái Đầm Trà Ổ (Đầm Châu Trúc) TMD Huyện Phù Mỹ 200.00   200.00
  Khu du lịch Mũi Vi Rồng – Tân Phụng TMD Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Khu du lịch sinh thái, thể thao Vịnh Nước ngọt - đầm Đề Gi TMD Huyện Phù Mỹ 200.00   200.00
  Khu du lịch sinh thái cụm bãi biển Phú Thứ TMD Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Khu du lịch sinh thái An Toàn TMD Huyện Phù Mỹ 200.00   200.00
  Du lịch sinh thái đầm Đề Gi  TMD Huyện Phù Mỹ 215.00   215.00
  Khu du lịch tâm linh TMD Huyện Phù Mỹ 48.30   48.30
  Điểm du lịch Mỹ Chánh TMD Huyện Phù Mỹ 93.00   93.00
  Khu du lịch Hà Ra – Phú Thứ: TMD Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại TMD Huyện Phù Mỹ 0.31   0.31
  QH khu thương mại An Lạc 2 TMD Huyện Phù Mỹ 1.15   1.15
  Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu TMD Huyện Phù Mỹ 0.30   0.30
  Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu TMD Huyện Phù Mỹ 0.50   0.50
3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp          
  Quỹ đất sản xuất kinh doanh SKC Huyện Phù Mỹ 20.00   20.00
  Nhà máy cưa xẻ gỗ và sản xuất gỗ lạng SKC Huyện Phù Mỹ 0.90   0.90
4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản            
  Khai thác khoáng sản ti tan SKS Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Than bùn xã Mỹ Thắng SKS Huyện Phù Mỹ 67.00   57.00
5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           
  Đá Granite xã Mỹ Hoà SKX Huyện Phù Mỹ 11.20   11.20
  Đất san lấp Núi Nung xã Mỹ Trinh SKX Huyện Phù Mỹ 5.00   5.00
  Khai thác mỏ đất xã Mỹ Hiệp SKX Huyện Phù Mỹ 5.00   5.00
  Xây dựng sân công nghiệp phục vụ khai thác đá. SKX Huyện Phù Mỹ 4.00   4.00
  Quy hoạch mỏ đất san lấp tại thôn Chánh Đạo (Go U) SKX Huyện Phù Mỹ 2.40   2.40
  QH mỏ đất gò ông Năm An Giang Tây SKX Huyện Phù Mỹ 0.30   0.30
  QH mỏ đất gò Chùa thôn Hòa Tân SKX Huyện Phù Mỹ 1.00   1.00
6 Đất giao thông          
  Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT632  DGT Huyện Phù Mỹ 2.84   2.84
  Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu - Gò Loi  DGT Huyện Phù Mỹ 1.79   1.79
  Đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B) DGT Huyện Phù Mỹ 103.16 5.36 97.80
  Mở rộng đường giao thông Mỹ Thọ DGT Huyện Phù Mỹ 0.20   0.20
  Đường vên biển (ĐT.639)-đoạn từ Đề gi đến Mỹ Thành DGT Huyện Phù Mỹ 13.02   13.02
  Tuyến đường ven biển (ĐT.639); đoạn từ Mỹ Thành đến cầu Lại Giang DGT Huyện Phù Mỹ 23.81   23.81
  QH mở rộng tuyến giao thông xã Mỹ Thắng DGT Huyện Phù Mỹ 0.49   0.49
  QH đường giao thông xã Mỹ Chánh DGT Huyện Phù Mỹ 3.98   3.98
  QH đường giao thông xã Mỹ Quang DGT Huyện Phù Mỹ 1.40   1.40
7 Đất thủy lợi          
  Xây dựng đê sông Bến Trễ DTL Huyện Phù Mỹ 8.40   8.40
  QH đất công trình thủy lợi xã Mỹ Đức DTL Huyện Phù Mỹ 1.06   1.06
  QH Kênh T thượng lưu Cầu Kháng xã Mỹ Chánh DTL Huyện Phù Mỹ 0.04   0.04
8 Đất xây dựng cơ sở văn hóa          
  Quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa DVH Huyện Phù Mỹ 40.00   49.00
  Bưu điện văn hóa xã Mỹ Châu DVH Huyện Phù Mỹ 0.07   0.07
9 Đất xây dựng cơ sở y tế          
  Quỹ đất xây dựng các công trình y tế DYT Huyện Phù Mỹ 3.00   3.00
10 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo          
  Quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục DGD Huyện Phù Mỹ 25.00   25.00
  Qh Mở rộng trường Mẫu giáo thôn An Lạc 2 xã Mỹ Hòa DGD Huyện Phù Mỹ 0.07   0.07
11 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao          
  Quỹ đất xây dựng các công trình thể thao DTT Huyện Phù Mỹ 7.00   7.00
  Quy hoạch khu thể thao xã Mỹ Chánh Tây DTT Huyện Phù Mỹ 0.70   0.70
12 Đất công trình năng lượng          
  Nhà máy điện năng lượng mặt trời Mỹ An- Mỹ Thắng DNL Huyện Phù Mỹ 120.48   120.48
  Nhày máy điện mặt trời Mỹ Trinh DNL Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Nhà máy điện mặt trời Chánh Thuận DNL Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Nhà máy điện gió Mỹ An DNL Huyện Phù Mỹ 18.00   18.00
  Nhà máy điện gió Phù Mỹ (Ngoài khơi) DNL Huyện Phù Mỹ 44.00   44.00
  Nhà máy điện gió Mỹ Đức DNL Huyện Phù Mỹ 35.00   35.00
  Nhà máy điện gió Mỹ Chánh DNL Huyện Phù Mỹ 35.00   35.00
  Nhà máy điện mặt trời DNL Huyện Phù Mỹ 0.23   0.23
  Nhà máy điện mặt trời DNL Huyện Phù Mỹ 0.24   0.24
  Nhà máy điện mặt trời DNL Huyện Phù Mỹ 0.18   0.18
  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp DNL Huyện Phù Mỹ 29.56   29.56
  Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thành Long Bình Định DNL Huyện Phù Mỹ 50.00   50.00
  Nhà máy điện năng lượng mặt trời Europlast Bình Định DNL Huyện Phù Mỹ 65.00   65.00
  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Châu DNL Huyện Phù Mỹ 80.60   80.60
  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Thắng DNL Huyện Phù Mỹ 60.00   60.00
  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Thành DNL Huyện Phù Mỹ 60.00   60.00
13 Đất có di tích lịch sử - văn hóa          
  Quỹ đất tu bổ và mở rộng các di tích lịch sử văn hóa DDT Huyện Phù Mỹ 10.00   10.00
14 Đất bãi thải, xử lý chất thải          
  Bãi chứa rác thải Phú Nhiêu DRA Huyện Phù Mỹ 30.00   30.00
15 Đất cơ sở tôn giáo          
  Mở rộng chùa Tịnh Quang TON Huyện Phù Mỹ 0.45   0.45
16 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng          
  QH mở rộng nghĩa trang NTD Huyện Phù Mỹ 15.00   15.00
17 Đất sinh hoạt cộng đồng            
  Quy hoạch trụ sở thôn Trung Thứ DSH Huyện Phù Mỹ 0.05   0.05
18 Đất ở tại nông thôn            
  Đất ở nông thôn huyện Phù Mỹ ONT Huyện Phù Mỹ 144.45   144.45
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Cát ONT Huyện Phù Mỹ 3.88   3.88
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Chánh ONT Huyện Phù Mỹ 1.36   1.36
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Chánh Tây ONT Huyện Phù Mỹ 1.82   1.82
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Quang ONT Huyện Phù Mỹ 1.20   1.20
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Hòa ONT Huyện Phù Mỹ 1.76   1.76
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Trinh ONT Huyện Phù Mỹ 2.19   2.19
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Phong ONT Huyện Phù Mỹ 0.82   0.82
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Thành ONT Huyện Phù Mỹ 2.40   2.40
  Quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành ONT Huyện Phù Mỹ 193.10   193.10
  Quy hoạch các điểm dân cư xã Mỹ Thọ ONT Huyện Phù Mỹ 5.46   5.46
19 Đất ở tại đô thị           
  Đất ở đô thị huyện Phù Mỹ ODT Huyện Phù Mỹ 170.00   170.00
  Khu đô thị Trà Quang Nam  ODT Huyện Phù Mỹ 27.50   27.50
III CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC          
  Chuyển đất trồng lúa sang đất cây lâu năm CLN Huyện Phù Mỹ 69.00   69.00
  Chuyển đất CSD sang đất trồng cây hàng năm khác HNK Huyện Phù Mỹ 800.00   800.00
  Trang trại chăn nuôi và trồng cây dược liệu NKH Huyện Phù Mỹ 2.60   2.60
  Quy hoạch dự án trồng rau sạch NKH Huyện Phù Mỹ 5.00   5.00
  Quy hoạch trang trại trồng rau NKH Huyện Phù Mỹ 4.00   4.00
  Trang trại chăn nuôi NKH Huyện Phù Mỹ 0.35   0.35
  Trang trại tổng hợp sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái thôn Gia Vấn NKH Huyện Phù Mỹ 28.15   28.15
  QH trang trại chăn nuôi thôn Hội Khánh NKH Huyện Phù Mỹ 1.38   1.38
  QH khu chăn nuôi thôn Gia Vấn NKH Huyện Phù Mỹ 1.83   1.83
  Xây dựng trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi thôn Trực Đạo NKH Huyện Phù Mỹ 0.26   0.26
  QH khu chăn nuôi vùng Hóc Môn thôn Hội Phú NKH Huyện Phù Mỹ 1.20   1.20

 VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website