LIÊN HỆ
LIÊN HỆ: ĐẶNG MINH TẤN
Phường Lê Lợi, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0983.548.485
Email: quyhoachbinhdinh.vn@gmail.com