Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ngày 04/8/2022)
Tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (1234/SKHDT-TH ngày 21/6/2022)
Danh mục Công trình quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện An Lão tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện An Lão tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh mục Công trình quy hoạch huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)
Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tổ chức lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 1 - Tp Quy Nhơn
UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Sở Xây dựng tiếp nhận nguồn tài trợ từ Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Phú Tài để lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 1, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
Tài trợ lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tường Vân 2 tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Sở Xây dựng tiếp nhận nguồn tài trợ từ Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành để lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ có chủ
UBND tỉnh Bình Định vừa ra Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn liên danh nhà đầu tư FPT Quy Nhơn thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ.
Chấp thuận chủ trương 02 dự án Khu dịch vụ thương mại tại KKT Nhơn Hội
UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư mời gọi đầu tư 02 dự án là Khu dịch vụ thương mại 03 và Khu dịch vụ thương mại 04, thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội; với tổng vốn đầu tư cả hai dự án là 1.402 tỷ đồng.
Chấp thuận đầu tư dự án tại Phân khu số 9 cho Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt
Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội cho Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt.