Danh mục Công trình quy hoạch huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 21/03/2022 19:32:08 |  215

Danh mục Công trình quy hoạch huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH  CỦA HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)
 
STT Hạng mục Mã quy hoạch vị trí
(cấp huyện)
Diện tích (ha)
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh           
Đất an ninh          
  Nhà làm việc công an xã Cảnh Hiển CAN Huyện Vân Canh 0.05   0.05
  Nhà làm việc công an xã Canh Hiệp CAN Huyện Vân Canh 0.05   0.05
  Nhà làm việc công an xã Canh Liên CAN Huyện Vân Canh 0.05   0.05
  Nhà làm việc công an xã Canh Vinh CAN Huyện Vân Canh 0.08   0.08
  Quỹ đất an ninh CAN Huyện Vân Canh 4.00   4.00
2 Đất khu công nghiệp          
  Khu công nghiệp –Đô thị Becamex A (Phân khu 07, trong khu kinh tế) SKK Huyện Vân Canh 1,000.00   1,000.00
3 Đất giao thông          
  Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19C  DGT Huyện Vân Canh 23.64   23.64
  Đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông  DGT Huyện Vân Canh 200.00   200.00
B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH          
1 Đất cụm công nghiệp          
  CCN TT Vân Canh SKN Huyện Vân Canh 37.00   37.00
2 Đất thương mại dịch vụ          
  Quỹ đất thương mại dịch vụ TMD Huyện Vân Canh 195.00   195.00
  Khu du lịch suối Cầu (có rừng cảnh quan) TMD Huyện Vân Canh 70.00   70.00
3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp          
  Mở rộng nhà máy tinh bột sắn Vân Canh SKC Huyện Vân Canh 12.85   12.85
  Mở rộng nhà máy tinh bột sắn Vân Canh SKC Huyện Vân Canh 7.51   7.51
4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           
  Đá XD Granosienit núi Giác Đào SKX Huyện Vân Canh 10.00   10.00
  Đất san lấp (215,219) SKX Huyện Vân Canh 12.00   12.00
  Khai thác đá (232) SKX Huyện Vân Canh 10.00   10.00
  Mỏ đất san lấp Hòn Dầu(thôn 4) xã Canh Hiệp SKX Huyện Vân Canh 25.00   25.00
  Mở đất sét xã Canh Hiệp SKX Huyện Vân Canh 7.00   7.00
  Khai thác đất phục vụ xây dựng xã Canh Hòa SKX Huyện Vân Canh 1.50   1.50
  Mỏ đất san lấp làng Hiệp Tiến xã Canh Hiệp SKX Huyện Vân Canh 2.00   2.00
  Mỏ đất san lấp Hòn Dầu(thôn 4) SKX Huyện Vân Canh 25.00   25.00
  Mở đất sét SKX Huyện Vân Canh 7.00   7.00
  Khai thác đất phục vụ xây dựng SKX Huyện Vân Canh 1.50   1.50
  Mỏ đất san lấp làng Hiệp Tiến SKX Huyện Vân Canh 2.00   2.00
5 Đất giao thông          
  Xây dựng đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km113 –Km130  DGT Huyện Vân Canh 20.00   20.00
  Khu cảng cạn và logistic phía Tây Nam tỉnh DGT Huyện Vân Canh 150.00   150.00
  Đất giao thông xã Canh Hiệp DGT Huyện Vân Canh 15.27   15.27
  Đất giao thông xã Canh Liên DGT Huyện Vân Canh 3.59   3.59
  Đất giao thông xã Canh Hiển DGT Huyện Vân Canh 5.90   5.90
  Đất giao thông xã Canh Vinh DGT Huyện Vân Canh 53.07   53.07
  Cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu đồng bào DTTT DGT Huyện Vân Canh 16.55   16.55
6 Đất thủy lợi          
   Hồ Suối Lớn  DTL Huyện Vân Canh 38.00   38.00
7 Đất xây dựng cơ sở văn hóa          
  Quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa DVH Huyện Vân Canh 40.00   48.00
8 Đất xây dựng cơ sở y tế          
  Quỹ đất xây dựng các công trình y tế DYT Huyện Vân Canh 3.00   3.00
9 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo          
  Quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục DGD Huyện Vân Canh 18.00   18.00
  Trường mầm non bán trú Canh Thuận DGD Huyện Vân Canh 1.00   1.00
10 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao          
  Quỹ đất xây dựng các công trình thể thao DTT Huyện Vân Canh 7.00   7.00
11 Đất công trình năng lượng          
  Dự án ĐZ 110Kv Phước An - Vân Canh và TBA 110Kv Vân Canh DNL Huyện Vân Canh 0.69   0.69
  Xây dựng lưới điện 3 làng Kà Bông, làng Cát, làng Chồm xã Canh Liên DNL Huyện Vân Canh 0.70   0.70
  Dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trên địa bàn xã Canh Vinh DNL Huyện Vân Canh 0.02   0.02
12 Đất bãi thải, xử lý chất thải          
  Khu tập kết Rác Vân Canh DRA Huyện Vân Canh 7.40   7.40
  Bãi xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt (tạm) DRA Huyện Vân Canh 1.00   1.00
13 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng          
  Nghĩa địa làng Canh Thành NTD Huyện Vân Canh 4.00   4.00
  Mở rộng nghĩa địa làng Kà Xiêm NTD Huyện Vân Canh 1.00   1.00
  Mở rộng nghĩa địa thôn Tân Quang NTD Huyện Vân Canh 1.00   1.00
  Nghĩa địa xã Canh Thuận NTD Huyện Vân Canh 2.00   2.00
  Nghĩa địa làng Hà Giao, xã Canh Liên NTD Huyện Vân Canh 2.00   2.00
  Nghĩa địa làng Canh Thành NTD Huyện Vân Canh 4.00   4.00
  Mở rộng nghĩa địa thôn Tân Quang NTD Huyện Vân Canh 1.00   1.00
  Nghĩa địa làng Hà Giao, xã Canh Liên NTD Huyện Vân Canh 2.00   2.00
14 Đất ở tại nông thôn            
  Đất ở nông thôn huyện Vân Canh ONT Huyện Vân Canh 450.13   450.13
  Khu dân cư xã Canh Hiển ONT Huyện Vân Canh 0.30   0.30
  Khu dân cư xã Canh Liên ONT Huyện Vân Canh 3.00   3.00
  Khu dân cư xã Canh Vinh ONT Huyện Vân Canh 34.40   34.40
  Khu dân cư xã Canh Hòa ONT Huyện Vân Canh 5.50   5.50
15 Đất ở tại đô thị           
  Đất ở đô thị huyện Vân Canh ODT Huyện Vân Canh 160.00   160.00
  Khu dân cư Hiệp Hà ODT Huyện Vân Canh 4.00   4.00
  Khu dân cư  khu phố 2 ODT Huyện Vân Canh 4.58   4.58
III CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC          
  Chuyển đất trồng lúa sang đất cây lâu năm CLN Huyện Vân Canh 82.00   82.00
  Trang trại chăn nuôi gò Bò Bắn thôn chánh Hiển NKH Huyện Vân Canh 5.00   5.00
  Trại chăn nuôi Hùng Thương Nhật NKH Huyện Vân Canh 8.52   8.52

 VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website