Danh mục Công trình quy hoạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 21/03/2022 19:23:39 |  56

Danh mục Công trình quy hoạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 (Dự thảo)

DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH  CỦA HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)
 
STT Hạng mục Mã quy hoạch vị trí
(cấp huyện)
Diện tích (ha)
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh           
Đất an ninh          
  Nhà làm việc công an xã CAN Huyện Tây Sơn 0.28   0.28
  Quỹ đất an ninh CAN Huyện Tây Sơn 5.00   5.00
  Nhà làm việc công an xã CAN Huyện Tây Sơn 0.08   0.08
2 Đất giao thông          
  Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19B  DGT Huyện Tây Sơn 18.00   18.00
B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH          
1 Đất cụm công nghiệp          
  CCN Hóc Bợm SKN Huyện Tây Sơn 37.80   37.80
  CCN Cầu Nước Xanh SKN Huyện Tây Sơn 38.80   38.80
  CCN Phú An SKN Huyện Tây Sơn 38.00   38.00
  CCN Trường Định SKN Huyện Tây Sơn 20.00   20.00
  CCN Cầu 16 SKN Huyện Tây Sơn 38.00   38.00
  CCN Gò Cầy SKN Huyện Tây Sơn 30.00   30.00
  CCN Tây Xuân SKN Huyện Tây Sơn 52.14   52.14
  CCN Rẫy Ông Thơ SKN Huyện Tây Sơn 20.00   20.00
  CCN Gò Giữa SKN Huyện Tây Sơn 35.00   35.00
  CCN Gò Đá  SKN Huyện Tây Sơn 12.80   12.80
  CCN Bình Tân SKN Huyện Tây Sơn 30.00   30.00
  Cụm công nghiệp Gò Cầy SKN Huyện Tây Sơn 20.50   20.50
  Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ SKN Huyện Tây Sơn 7.42   7.42
  Cụm công nghiệp Cầu 16 SKN Huyện Tây Sơn 26.08   26.08
  Cụm công nghiệp Xã Bình Nghi SKN Huyện Tây Sơn 6.21   6.21
  Cụm công nghiệp Xã Tây Xuân SKN Huyện Tây Sơn 33.81   33.81
2 Đất thương mại dịch vụ          
  Khu du lịch sinh thái Đập Vân Phong TMD Huyện Tây Sơn 10.00   10.00
  Khu du lịch sinh thái Thác Đỗ TMD Huyện Tây Sơn 10.00   10.00
  Dự án cửa hàng xăng dầu Mười Đức TMD Huyện Tây Sơn 0.42   0.42
  Dự án khu du lịch sinh thái Thác Đổ TMD Huyện Tây Sơn 50.00   50.00
  Dự án cây Xăng Xã Tây Phú TMD Huyện Tây Sơn 0.20   0.20
  Dự án cây Xăng Xã Bình Thành TMD Huyện Tây Sơn 0.14   0.14
  Quỹ đất thương mại dịch TMD Huyện Tây Sơn 135.00   135.00
  Dự án trồng sen kết hợp sinh thái trải nghiệm, khối Thuận Nghĩa TMD Huyện Tây Sơn 1.21   1.21
3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp          
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC Huyện Tây Sơn 30.07   30.07
  Đất sản xuất kinh doanh ngoài cụm công nghiệp SKC Huyện Tây Sơn 11.00   11.00
  Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản SKC Huyện Tây Sơn 0.80   0.80
  Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ xi măng SKC Huyện Tây Sơn 0.68   0.68
  Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản (cnn Tây xuân) SKC Huyện Tây Sơn 1.60   1.60
  Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản (cnn gò cầy) SKC Huyện Tây Sơn 2.30   2.30
  Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản SKC Huyện Tây Sơn 1.30   1.30
  Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép SKC Huyện Tây Sơn 0.22   0.22
  Khu làng nghề truyền thống Tây An SKC Huyện Tây Sơn 1.76   1.76
4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           
  Cát xây dựng (131B) SKX Huyện Tây Sơn 48.90   48.90
  Sét gạch ngói Bình Nghi (BN1-BN6) SKX Huyện Tây Sơn 12.90   12.90
  Dự án mỏ đất xã Tây Phú SKX Huyện Tây Sơn 5.00   5.00
  Dự án mỏ đất xã Tây Thuận SKX Huyện Tây Sơn 23.08   23.08
  Dự án mỏ đất khu vực Giồng Điều - Thôn Thủ Thiện Hạ SKX Huyện Tây Sơn 5.90   5.90
  Dự án mỏ đất xây dựng thôn An Hội xã Bình Tân SKX Huyện Tây Sơn 6.00   6.00
  Dự án mỏ đất xây dựng thôn Hòa Mỹ xã Bình Thuận SKX Huyện Tây Sơn 7.70   7.70
  Dự án mỏ đất xây dựng thôn Phú An xã Tây Xuân SKX Huyện Tây Sơn 6.70   6.70
  Dự án mỏ đất xây dựng, khu Hòn ổ Gà thôn 2 Bình Nghi SKX Huyện Tây Sơn 3.30   3.30
5 Đất giao thông          
  Xây dựng mới tuyến tránh Quốc lộ 19 qua Thị trấn Phú Phong  DGT Huyện Tây Sơn 9.96   9.96
  Đường tránh QL 19 DGT Huyện Tây Sơn 41.92   41.92
  Đất giao thông thị trấn Phú Phong DGT Huyện Tây Sơn 0.22   0.22
  Đất giao thông xã Bình Thành DGT Huyện Tây Sơn 0.10   0.10
  Đất giao thông xã Tây Giang DGT Huyện Tây Sơn 2.20   2.20
  Đất giao thông xã Tây Phú DGT Huyện Tây Sơn 1.15   1.15
  Đất giao thông xã Vĩnh An DGT Huyện Tây Sơn 6.56   6.56
  Đất giao thông xã Tây Thuận DGT Huyện Tây Sơn 4.24   4.24
  Đất giao thông xã Tây Xuân DGT Huyện Tây Sơn 2.04   2.04
  Đất giao thông xã Bình Nghi DGT Huyện Tây Sơn 3.56   3.56
  Đất giao thông xã Tây Bình DGT Huyện Tây Sơn 1.05   1.05
  Đất giao thông xã Bình Hòa DGT Huyện Tây Sơn 0.06   0.06
6 Đất thủy lợi          
  Đất thủy lợi thị trấn Phú Phong DTL Huyện Tây Sơn 66.65   66.65
  Đất thủy lợi xã Tây Giang DTL Huyện Tây Sơn 0.30   0.30
  Đất thủy lợi xã Bình Tân DTL Huyện Tây Sơn 0.05   0.05
  Đất thủy lợi xã Bình Thành DTL Huyện Tây Sơn 0.03   0.03
  Đất thủy lợi xã Bình Thuận DTL Huyện Tây Sơn 0.54   0.54
  Đất thủy lợi xã Bình Hòa DTL Huyện Tây Sơn 0.03   0.03
7 Đất xây dựng cơ sở văn hóa          
  Quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa DVH Huyện Tây Sơn 40.00   52.00
8 Đất xây dựng cơ sở y tế          
  Quỹ đất xây dựng các công trình y tế DYT Huyện Tây Sơn 3.00   3.00
9 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo          
  Quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục DGD Huyện Tây Sơn 21.00   21.00
  Mở rộng trường tiểu học Bình Hòa DGD Huyện Tây Sơn 0.26   0.26
  Trường mần non Mỹ Đức DGD Huyện Tây Sơn 0.12   0.12
  Mở rộng điểm trường mầm non Tây Phú DGD Huyện Tây Sơn 0.13   0.13
  Mở rộng Trường Tiểu học số 1 Bình nghi DGD Huyện Tây Sơn 0.42   0.42
  Mở rộng khuôn Viên Điểm chính Trường Tiểu học Tây Vinh DGD Huyện Tây Sơn 0.50   0.50
10 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao          
  Quỹ đất xây dựng các công trình thể thao DTT Huyện Tây Sơn 8.00   8.00
11 Đất công trình năng lượng          
  Trạm biến áp 110KV Tây Sơn và đầu nối DNL Huyện Tây Sơn 0.02   0.02
  Trạm biến áp 110KV Tây Sơn và đấu nối DNL Huyện Tây Sơn 0.47   0.47
  Dự án đường dây 220 KV Pleiku 2- An Khê DNL Huyện Tây Sơn 0.33   0.33
  Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (vay vốn JICA) DNL Huyện Tây Sơn 0.07   0.07
  Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (vay vốn JICA) DNL Huyện Tây Sơn 0.14   0.14
  Nhà máy Điện mặt trời TTC Tây Sơn 1 DNL Huyện Tây Sơn 62.00   62.00
  Nhà máy Điện mặt trời TTC Tây Sơn 2 DNL Huyện Tây Sơn 38.00   38.00
12 Đất có di tích lịch sử - văn hóa          
  Đền thờ Võ Văn Dũng DDT Huyện Tây Sơn 1.45   1.45
  Quỹ đất tu bổ và mở rộng các di tích lịch sử văn hóa DDT Huyện Tây Sơn 18.00   18.00
13 Đất bãi thải, xử lý chất thải          
  Quỹ đất quy hoạch các bãi thải, xử lý chất thải DRA Huyện Tây Sơn 10.00   10.00
14 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng          
  Nghĩa trang nhân dân thôn Trung Sơn; thôn Tiên Thuận (xóm 1, xóm 2); thôn Hòa Thuận (xóm 1 Gò Cây Xay; khu Chùm Đìa) NTD Huyện Tây Sơn 1.57   1.57
  Nghĩa trang nhân dân Thôn 4 NTD Huyện Tây Sơn 1.00   1.00
  Nghĩa trang nhân dân Xã Vĩnh An NTD Huyện Tây Sơn 1.50   1.50
  Quỹ đất xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa NTD Huyện Tây Sơn 20.00   20.00
15 Đất chợ          
  Chợ Đầu Mối -  TT Phú Phong DCH Huyện Tây Sơn 4.00   4.00
  Chợ xã Vĩnh An DCH Huyện Tây Sơn 1.00   1.00
16 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia          
  Kho dự trữ Bình Nghi (xã Bình Nghị, Tây Sơn) DKG  Huyện Tây Sơn 3.00   3.00
17 Đất sinh hoạt cộng đồng            
  Nhà văn hoá thôn Thượng Giang 1 DSH Huyện Tây Sơn 0.25   0.25
  Nhà văn hoá thôn Tiên Thuận DSH Huyện Tây Sơn 1.00   1.00
18 Đất ở tại nông thôn            
  Đất ở nông thôn huyện Tây Sơn ONT Huyện Tây Sơn 252.54   252.54
  Đất ở xã Bình Hòa ONT Huyện Tây Sơn 5.74   5.74
  Đất ở xã Bình Thành ONT Huyện Tây Sơn 4.77   4.77
  Đất ở Xã Bình Thuận ONT Huyện Tây Sơn 10.35   10.35
  Đất ở Xã Bình Tường ONT Huyện Tây Sơn 3.10   3.10
  Đất ở xã Tây Giang ONT Huyện Tây Sơn 10.35   10.35
  Đất ở Xã Tây An ONT Huyện Tây Sơn 6.15   6.15
  Đất ở Xã Tây Bình ONT Huyện Tây Sơn 8.92   8.92
  Đất ở xã Tây Phú ONT Huyện Tây Sơn 6.24   6.24
  Đất ở xã Tây Thuận ONT Huyện Tây Sơn 7.40   7.40
  Đất ở xã Bình Nghi ONT Huyện Tây Sơn 9.80   9.80
  Đất ở Xã Bình Tân ONT Huyện Tây Sơn 11.39   11.39
  Đất ở Xã Tây Vinh ONT Huyện Tây Sơn 9.08   9.08
  Đất ở khu dân cư Đồng Cây Keo ONT Huyện Tây Sơn 9.45   9.45
  Đất ở xã Tây Xuân ONT Huyện Tây Sơn 2.20   2.20
  Đất ở xã Vĩnh An ONT Huyện Tây Sơn 3.63   3.63
19 Đất ở tại đô thị           
  Đất ở tại đô thị huyện Tây Sơn ODT Huyện Tây Sơn 70.00   70.00
  Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Phong ODT Huyện Tây Sơn 9.70   9.70
  Khu dân cư khối 1 (khu Bầu sen - Cầu Tá) ODT Huyện Tây Sơn 5.18   5.18
  Đất ở Thị trấn Phú Phong ODT Huyện Tây Sơn 6.51   6.51
  Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Phong ODT Huyện Tây Sơn 9.70   9.70
  Khu dân cư khối 1 (khu Bầu sen - Cầu Tá) ODT Huyện Tây Sơn 5.18   5.18
  Đất ở Thị trấn Phú Phong -    Đất ở chỉnh trang khu dân cư khối Hòa Lạc. -    Khu dân cư sinh thái bàu Bà Lặn. -    Khu Lò Gạch cũ khối Hòa Lạc. -    Khu dân cư Phú Văn. -    Khu dân cư khối 1 Tổ 6 -    Đất ở khu C2, khu dân cư ngã 3 QL19 và khu P,M ODT Huyện Tây Sơn 6.51   6.51
  Khu dân cư thị trấn Phú Phong ODT Huyện Tây Sơn 3.80   3.80
20 Đất xây dựng trụ sở cơ quan            
  Trung tâm hành chính huyện Tây Sơn mới TSC Huyện Tây Sơn 7.00   7.00
  Đội quản lý thị trường TSC Huyện Tây Sơn 0.12   0.12
III CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC          
  Trang trại trồng cây ăn quả CLN Huyện Tây Sơn 12.00   12.00
  Trang trại trồng cây ăn quả CLN Huyện Tây Sơn 33.31   33.31
  Trang trại trồng cây ăn quả CLN Huyện Tây Sơn 21.10   21.10
  Chuyển đất CSD sang đất trồng cây hàng năm khác HNK Huyện Tây Sơn 500.00   500.00
  Trang trại tổng hợp NKH Huyện Tây Sơn 3.00   3.00
  Dự án trang trại chăn nuôi Bò sữa NKH Huyện Tây Sơn 106.60   106.60
  Dự án trồng cây ăn quả và nhà máy chế biến hoa quả NKH Huyện Tây Sơn 21.00   21.00
  Dự án chăn nuôi trang trại Gà NKH Huyện Tây Sơn 2.20   2.20
  Dự án khu chăn nuôi tổng hợp tập trung; NKH Huyện Tây Sơn 12.00   12.00
  Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi NKH Huyện Tây Sơn 7.00   7.00
  Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi NKH Huyện Tây Sơn 16.00   16.00
  Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi NKH Huyện Tây Sơn 23.00   23.00
  Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi NKH Huyện Tây Sơn 20.52   20.52
  Dự án trồng sen NKH Huyện Tây Sơn 0.30   0.30
 
 VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website