Danh mục Công trình quy hoạch huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)

Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 21/03/2022 19:00:25 |  34

Danh mục Công trình quy hoạch huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)

DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH  CỦA HUYỆN HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)
 
STT Hạng mục Mã quy hoạch vị trí
(cấp huyện)
Diện tích (ha)
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh           
Đất quốc phòng          
  Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Hoài Ân CQP Huyện Hoài Ân 10.69   10.69
  Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Hoài Ân CQP Huyện Hoài Ân 10.69   10.69
  Xây dựng nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã CQP Huyện Hoài Ân 0.02   0.02
Đất an ninh          
  Quỹ đất an ninh CAN Huyện Hoài Ân 5.00   5.00
3 Đất giao thông          
  Đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông  DGT Huyện Hoài Ân 200.00   200.00
B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH          
1 Đất cụm công nghiệp          
  CCN Dốc Truông Sỏi SKN Huyện Hoài Ân 19.20   19.20
  CCN Du Tự SKN Huyện Hoài Ân 10.00   10.00
  CCN Tân Thạnh SKN Huyện Hoài Ân 15.00   15.00
  CCN Gò Bằng SKN Huyện Hoài Ân 10.00   10.00
  Mở rộng cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi SKN Huyện Hoài Ân 0.38   0.38
  Cụm công nghiệp Gò Bằng SKN Huyện Hoài Ân 1.20   1.20
2 Đất thương mại dịch vụ          
  Khu du lịch hồ Vạn Hội TMD Huyện Hoài Ân 10.00   10.00
  Khu du lịch sinh thái Nông trại – bưởi da xanh (giai đoạn 1) TMD Huyện Hoài Ân 30.00   30.00
  Khu du lịch sinh thái Nông trại (giai đoạn 2) TMD Huyện Hoài Ân 30.00   30.00
  Quỹ đất phát triển thương mại dịch vụ TMD Huyện Hoài Ân 50.00   50.00
  Xây dựng cây xăng (gần nhà ông Minh Kiền) TMD Huyện Hoài Ân 0.17   0.17
3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp          
  Quỹ đất sản xuất kinh doanh SKC Huyện Hoài Ân 50.00   50.00
  Trạm ươm tơ xã Ân Hảo Đông SKC Huyện Hoài Ân 0.25   0.25
  Mở rộng nhà làm việc Hợp tác xã nông nghiệp 1 Ân Phong SKC Huyện Hoài Ân 0.03   0.03
4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           
  Cát xây dựng (36D) SKX Huyện Hoài Ân 15.00   15.00
  Cát xây dựng (70) SKX Huyện Hoài Ân 10.00   10.00
  Đất san lấp (32) SKX Huyện Hoài Ân 30.00   30.00
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 4.85   4.85
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 3.25   3.25
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 1.30   1.30
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 1.33   1.33
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 3.40   3.40
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 2.46   2.46
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 2.42   2.42
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 5.60   5.60
  Mỏ đất san lấp SKX Huyện Hoài Ân 2.68   2.68
5 Đất giao thông          
  Đất giao thông thị trấn Tăng Bạt Hổ DGT Huyện Hoài Ân 3.73   3.73
  Đất giao thông xã Ân Thạnh DGT Huyện Hoài Ân 7.80   7.80
  Đất giao thông xã Ân Nghĩa DGT Huyện Hoài Ân 2.22   2.22
  Đất giao thông xã Bok Tới DGT Huyện Hoài Ân 1.02   1.02
  Đất giao thông xã Ân Mỹ DGT Huyện Hoài Ân 0.70   0.70
  Đất giao thông xã Ân Hữu DGT Huyện Hoài Ân 0.88   0.88
  Đất giao thông xã Đăk Mang DGT Huyện Hoài Ân 0.08   0.08
  Đất giao thông xã Ân Đức DGT Huyện Hoài Ân 1.32   1.32
  Đất giao thông xã Ân Phong DGT Huyện Hoài Ân 1.51   1.51
  Đất giao thông xã Ân Tường Đông DGT Huyện Hoài Ân 2.84   2.84
  Đất giao thông xã Ân Tín DGT Huyện Hoài Ân 0.21   0.21
  Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối Trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn) DGT Huyện Hoài Ân 8.50   8.50
6 Đất thủy lợi          
  Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại Bình Định DTL Huyện Hoài Ân 33.90   33.90
  Mở rộng hồ Cây Điều DTL Huyện Hoài Ân 12.44   12.44
  Xây hồ suối đá trắng DTL Huyện Hoài Ân 26.00   26.00
  Mương thoát nước theo đường từ Trạm 35kVA đến cầu Tự Lực (đoạn từ Trạm 35 KVA đến đường Nguyễn Châu) DTL Huyện Hoài Ân 0.20   0.20
7 Đất xây dựng cơ sở văn hóa          
  Quỹ đất văn hóa DVH Huyện Hoài Ân 50.00   50.00
8 Đất xây dựng cơ sở y tế          
  Quỹ đất xây dựng các công trình y tế DYT Huyện Hoài Ân 5.00   5.00
9 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo          
  Quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục DGD Huyện Hoài Ân 50.00   50.00
  Mở rộng trường Mầm non - Điểm Hà Đông DGD Huyện Hoài Ân 0.27   0.27
  MR trường trung học cơ sở Ân Tường Tây DGD Huyện Hoài Ân 0.15   0.15
  Mở rộng trường mần non thôn Nhơn Sơn DGD Huyện Hoài Ân 0.12   0.12
10 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao          
  Quỹ đất xây dựng các công trình thể thao DTT Huyện Hoài Ân 5.00   5.00
  Nhà thi đấu đa năng thôn Mỹ Thành DTT Huyện Hoài Ân 0.17   0.17
11 Đất công trình năng lượng          
  Thủy điện Nước Lương DNL Huyện Hoài Ân 24.00   24.00
  TBA 110kV Hoài Ân và Đấu nối DNL Huyện Hoài Ân 1.40   1.40
  TBA 110kV Hoài Ân và Đấu nối DNL Huyện Hoài Ân 0.16   0.16
  TBA 110kV Hoài Ân và Đấu nối DNL Huyện Hoài Ân 0.09   0.09
  TBA 110kV Hoài Ân và Đấu nối DNL Huyện Hoài Ân 0.13   0.13
12 Đất có di tích lịch sử - văn hóa          
  Di tích Núi Chéo, Bia di tích LK5, Đền Tăng Bạt Hổ DDT Huyện Hoài Ân 8.90   8.90
13 Đất bãi thải, xử lý chất thải          
  Xây dựng hố xử lý rác DRA Huyện Hoài Ân 0.53   0.53
  Quỹ đất quy hoạch các bãi thải, xử lý chất thải DRA Huyện Hoài Ân 14.00   14.00
14 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng          
  QH mở rộng nghĩa trang NTD Huyện Hoài Ân 4.00   4.00
  Quỹ đất xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa NTD Huyện Hoài Ân 15.00   15.00
15 Đất sinh hoạt cộng đồng            
  Nhà văn hóa thôn Vạn Hội 2 DSH Huyện Hoài Ân 0.10   0.10
  Nhà văn hóa thôn Kim Sơn DSH Huyện Hoài Ân 0.17   0.17
16 Đất ở tại nông thôn            
  Đất ở nông thôn huyện Hoài Ân ONT Huyện Hoài Ân 106.80   106.80
  Khu dân cư xã Ân Đức ONT Huyện Hoài Ân 0.44   0.44
  Khu dân cư xã Ân Hảo Đông ONT Huyện Hoài Ân 1.83   1.83
  Khu dân cư xã Ân Hảo Tây ONT Huyện Hoài Ân 0.68   0.68
  Khu dân cư xã Ân Mỹ ONT Huyện Hoài Ân 0.09   0.09
  Khu dân cư xã Ân Nghĩa ONT Huyện Hoài Ân 0.25   0.25
  Khu dân cư xã Ân Phong ONT Huyện Hoài Ân 2.99   2.99
  Khu dân cư xã Ân Tín ONT Huyện Hoài Ân 0.41   0.41
  Khu dân cư xã Ân Tường Đông ONT Huyện Hoài Ân 2.31   2.31
  Khu dân cư xã Ân Tường Tây ONT Huyện Hoài Ân 0.46   0.46
  Khu dân cư xã Ân Thạnh ONT Huyện Hoài Ân 1.60   1.60
17 Đất ở tại đô thị           
  Đất ở đô thị huyện Hoài Ân ODT Huyện Hoài Ân 160.00   160.00
  Khu dân cư đồng Cỏ Hôi (đường ĐS1, ĐS3, ĐS4, ĐS5, ĐS8) ODT Huyện Hoài Ân 2.27   2.27
  Các điểm dân cư nhỏ lẻ thị trấn Tăng Bạt Hổ ODT Huyện Hoài Ân 1.71   1.71
III CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC          
  Chuyển đất trồng lúa sang đất cây lâu năm CLN Huyện Hoài Ân 76.00   76.00

 VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website