Danh mục Công trình quy hoạch huyện An Lão tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)

Dự thảo Danh mục công trình Quy hoạch huyện An Lão tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 21/03/2022 18:42:44 |  37

Danh mục Công trình quy hoạch huyện An Lão tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030(Dự thảo)

DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH  CỦA HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)
STT Hạng mục Mã quy hoạch vị trí
(cấp huyện)
Diện tích (ha)
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh           
Đất quốc phòng          
  Khu  Hậu Cứ  CQP Huyện An Lão 358.82   358.82
  Xây dựng công trình chiến đấu điểm cao 712 CQP Huyện An Lão 11.35   11.35
  Khu phòng thủ của Ban chỉ huy quân sự huyện An Lão tại Dèo cạnh thị trấn An Lão CQP Huyện An Lão 5.98   5.98
  Nhà làm việc BCH quân sự xã CQP Huyện An Lão 0.05   0.05
  Xây dựng công trình chiến đấu điểm cao 712 CQP Huyện An Lão 11.35   11.35
  Khu phòng thủ của Ban chỉ huy quân sự huyện An Lão tại Dèo cạnh thị trấn An Lão CQP Huyện An Lão 5.98   5.98
  Khu Hậu Cứ CQP Huyện An Lão 358.82   358.82
Đất an ninh          
  Quỹ đất an ninh CAN Huyện An Lão 4.00   4.00
B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH          
1 Đất cụm công nghiệp          
  CCN Gò Bùi  SKN Huyện An Lão 11.70   11.70
  CCN Gò Cây Duối SKN Huyện An Lão 14.10   14.10
  CCN Nam Gò Bùi  SKN Huyện An Lão 15.00   15.00
  CCN Núi Một An Tân SKN Huyện An Lão 13.00   13.00
2 Đất thương mại dịch vụ          
  Khu du lịch sinh thái thung lũng An Toàn  TMD Huyện An Lão 100.00   100.00
  Khu du lịch sinh thái hồ Hưng Long TMD Huyện An Lão 50.00   50.00
  Khu du lịch hồ Đồng Mít TMD Huyện An Lão 50.00   50.00
  Khu du lịch Suối Đá Ghe TMD Huyện An Lão 10.00   10.00
  Đất dịch vụ thương mại Đồng Lò Gạch TMD Huyện An Lão 0.30   0.30
  Trạm xăng dầu TMD Huyện An Lão 0.14   0.14
3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp          
  Quỹ đất sản xuất kinh doanh SKC Huyện An Lão 50.00   50.00
  Nhà máy chế biến hàng lâm sản SKC Huyện An Lão 0.80   0.80
4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           
  Dự án khai Thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường SKX Huyện An Lão 5.00   5.00
5 Đất giao thông          
  Mở rộng ĐT 629 DGT Huyện An Lão 49.20   49.20
  Đất giao thông trên địa bàn huyện DGT Huyện An Lão 79.89   79.89
  Nâng cấp xây dựng cầu cạn tại đoạn ngập nước Trà Cong, tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn-An Lão) DGT Huyện An Lão 2.50   2.50
  Dự án Xây dựng cơ sở hạng tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc tiếu số (CRIEM) DGT Huyện An Lão 13.20   13.20
6 Đất thủy lợi          
  Hồ Đồng Mít DTL Huyện An Lão 726.30 726.30  
  Đất thủy lợi các xã DTL Huyện An Lão 1.50   1.50
7 Đất xây dựng cơ sở văn hóa          
  Xây dựng nhà truyền thống DVH Huyện An Lão 1.50   1.50
  Quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa DVH Huyện An Lão 40.00   40.00
8 Đất xây dựng cơ sở y tế          
  Quỹ đất xây dựng các công trình y tế DYT Huyện An Lão 4.00   4.00
  Xây mới trạm y tế xã An Hòa DYT Huyện An Lão 0.20   0.20
9 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo          
  Quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục DGD Huyện An Lão 34.00   34.00
  Nhà trẻ An Hòa khu Đồng Bàu DGD Huyện An Lão 0.20   0.20
10 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao          
  Quỹ đất xây dựng các công trình thể thao DTT Huyện An Lão 4.00   4.00
14 Đất có di tích lịch sử - văn hóa          
  Xây dựng nhà lưu niệm chi bộ Chính Nghĩa DDT Huyện An Lão 0.96   0.96
  Quỹ đất tu bổ và mở rộng các di tích lịch sử văn hóa DDT Huyện An Lão 8.00   8.00
15 Đất bãi thải, xử lý chất thải          
  Khu xử lý nước thải DRA Huyện An Lão 12.82   12.82
  Điểm chôn lấp rác thải thôn 4 DRA Huyện An Lão 5.85   5.85
16 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng          
  Khu nghĩa địa Đất Hầm NTD Huyện An Lão 2.00   2.00
  Quỹ đất xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa NTD Huyện An Lão 20.00   20.00
17 Đất chợ          
  Chợ An Hòa DCH Huyện An Lão 1.04   1.04
18 Đất ở tại nông thôn            
  Đất ở nông thôn huyện An Lão ONT Huyện An Lão 188.11   188.11
  Đất ở nông thôn ONT Huyện An Lão 108.73   108.73
19 Đất ở tại đô thị           
  Đất ở thị trấn An Lão ODT Huyện An Lão 155.00   155.00
  Đất ở đô thị ODT Huyện An Lão 4.47   4.47
20 Đất xây dựng trụ sở cơ quan            
  Xây dựng trung tâm cứu hộ động vật  TSC Huyện An Lão 5.00   5.00
III CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC          
  Chuyển đất trồng lúa sang đất cây lâu năm CLN Huyện An Lão 74.00   74.00
  Chuyển đất rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng RDD Huyện An Lão 3,262.00   3,262.00

 VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website