Công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

Sáng 8.4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố, công khai Đồ án quy hoạch xây dựng vùng (QHXDV) tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1672/2018. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng.

 04/03/2021 00:00:00 |  280

Công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh (bên phải) trao Quyết định 1672/2018 và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Theo Quyết định 1672, vùng tỉnh Bình Định được chia thành 2 vùng không gian, trong đó tiểu vùng 1 có tổng diện tích khoảng 364.146 ha, bao gồm: TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, trong đó TP Quy Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng. Định hướng phát triển tiểu vùng 1 là trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa của tỉnh; phát triển công nghiệp, cảng biển, logistic; phát triển du lịch biển gắn với văn hóa lịch sử và phát triển chuyên sâu lĩnh vực đào tạo giáo dục, y tế. Tiểu vùng 2 có tổng diện tích 240.911 ha, bao gồm các huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm. Tiểu vùng này sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái.

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn, đến năm 2025 tỉnh ta có 17 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại III; 2 đô thị loại IV; 10 đô thị loại V hiện hữu và 3 đô thị loại V hình thành mới. Đến năm 2035, tỉnh có 22 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (TP Quy Nhơn); 2 đô thị loại III (TP An Nhơn và đô thị Hoài Nhơn); 2 đô thị loại IV (Tây Sơn, Cát Tiến); 10 đô thị loại V hiện hữu (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh) và 7 đô thị loại V hình thành mới (Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Phước Lộc, Phước Hòa, huyện Tuy Phước; Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân; Canh Vinh, huyện Vân Canh; An Hòa, huyện An Lão). Dân số toàn tỉnh đến năm 2025 trên 1,7 triệu người, năm 2035 tăng lên trên 1,9 triệu người. Việc QHXDV tỉnh đến năm 2035 nhằm mục tiêu phát huy lợi thế, vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển; xây dựng hệ thống đô thị- nông thôn của tỉnh phát triển bền vững trên các lĩnh vực KT-XH, môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng. Nâng cao vị thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa đến vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đồ án QHXDV tỉnh Bình Định đến năm 2035 đối với sự phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Định nói riêng, khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung và mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền phối hợp với Bộ triển khai các giải pháp nhằm cụ thể hóa đồ án của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cảm ơn các Bộ, ngành Trung ương đã hỗ trợ tỉnh xây dựng Đồ án QHXDV tỉnh Bình Định đến năm 2035 và giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức xây dựng chương trình phát triển đô thị, nhằm cụ thể hóa đồ án. Hướng dẫn các địa phương từng bước xây dựng kế hoạch để đầu tư phát triển đô thị đã đề ra. Sở KH&ĐT tham mưu đề xuất, tích hợp các nội dung của đồ án vào nội dung quy hoạch tỉnh để triển khai trong thời gian đến. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn. Tổ chức lập các quy hoạch theo quy định của đồ án đã được phê duyệt; đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn tập trung, đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

T.SỸ (Báo Bình Định)VĂN BẢN MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang thị trường bất động sản

Báo Đầu tư điện tử

Cỗng thông tin quy hoạch Việt Nam

Bộ xây dựng

Hình ảnh hoạt động
Bình Định: Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
Clip hoạt động
Liên kết website